SRY 35 vuotta – juhlapuhe

SRY 35 vuotta – juhlapuhe

Suomen ravitsemustieteen yhdistys on tieteellinen seura, joka on Tieteellisten seurain valtuuskunnan jäsenseura. Suomen ravitsemustieteen yhdistyksen yhteydessä toimii myös Suomen kansallinen ravitsemustieteen komitea, joka edustaa suomea alan eurooppalaisessa (Federation of European Nutrition Societies, FENS) ja kansainvälisessä (International Union of Nutritional Sciences, IUNS) järjestössä.

SRY on perustettu vuonna 1985 ja tuo yhdistyksen alkutaival ja ensimmäiset 20 vuotta on kuvattu historiikissa, joka löytyy yhdistyksen internet-sivuilta.

Tällä hetkellä yhdistyksellä on 550 jäsentä. Suurimmalla osalla jäsenistä on ylempi korkeakoulututkinto ravitsemustieteestä. Jäsenissämme on lisäksi lääketieteen, luonnontieteiden ja tekniikan alan tutkijoita ja asiantuntijoita sekä nuoria jäseniä eli soveltuvien alojen perustutkinto-opiskelijoita. Yhdistyksellä on myös 19 kannattajajäsentä, mm. elintarvike- ja lääkealan yrityksiä.

SRY yhdistyksenä pyrkii aktiivisesti kehittymään. Yksi suuri ponnistus huipentuu joulukuussa, kun SRY järjestää pohjoismaisen ravitsemustieteen konferenssin (NNC2020). Toivotankin kaikki sinne lämpimästi tervetulleeksi.

Noin kolme vuotta sitten hallituksen ja SRY:n jäsenten työpajan tuotoksena linjasimme, että yhdistys edelleenkin järjestää keskeisenä toimintamuotona tieteellisiä seminaareja ajankohtaisesta tutkimuksesta. Lisäksi yhdistys tukee jäsenten, erityisesti nuorten tutkijoiden, verkostoitumista sekä aktivoituu tiedottamisessa. Verkostoidumme myös muiden tieteellisten seurojen kanssa, lähinnä järjestämällä yhteisiä seminaareja. Ensi kevään tieteellinen seminaari järjestetään yhteistyössä Elintarviketieteiden seuran kanssa. Kevään seminaarin aiheena on kestävän kehityksen mukainen terveellinen ja turvallinen ruoka ja ravitsemus.

Tiedottamisen osalta, olemme uudistaneet yhdistyksen www-sivut ja pyrimme edistämään jäsentemme ja ylipäätään suomalaisen ravitsemustutkimuksen näkyvyyttä. www-sivuillemme on mm. luotu osio tutkimusryhmäesittelyjä varten ja olemme aloittaneet twiittaamisen. Työ tältä osin on kesken ja jatkuvaa, ja siinä tarvitaan paitsi SRY:n aktiivista hallitusta ja toimihenkilöitä, myös jokaisen jäsenen panosta. Toivomme jäseniltä twiittejä ja blogikirjoituksia esim. tutkimustuloksista tai tutkimushankkeista.

Kutsummekin jäseniä yhdessä toteuttamaan SRY:n visiota: ”Haluamme, että jatkossakin Suomi tunnetaan korkeatasoisesta kansainvälisestä ravitsemustutkimuksestaan. Teemme tunnetuksi suomalaista ravitsemustutkimusta järjestämällä seminaareja, tukemalla osallistumista tieteellisiin kongresseihin, viestimällä ajankohtaisista tutkimustuloksista ja luomalla verkostoitumismahdollisuuksia.”

SRY:n hallitus uudistuu jälleen ensi keväänä, joten uusilla jäsenillä on mahdollisuus tulla mukaan toimintaan joko hallituksen jäsenenä tai toimihenkilönä.

Tämän päivän seminaariaihe, Nuoret ja kokeneet tutkijat kohtaavat, kuvastaa mainiosti SRY:n visiota. Seminaarin järjestelyistä erityinen kiitos nuorten tutkijoiden ryhmälle.

Juhlaseminaarissa 23.10.2020, yhdistyksen puheenjohtaja apulaisprofessori Kirsi Laitinen