Toiminta

Seminaarit

Today

Nuorten tutkijoiden toiminta

SRY alkoi syksyn 2018 aikana kehittää toimintaa ja verkostoitumismahdollisuuksia jatko-opiskelijoille ja hiljattain väitelleille tutkijoille yli kampusrajojen. Toiminnan tavoitteena on tutustua muihin samassa uravaiheessa oleviin tutkijoihin, kuulla toisten tutkimusaiheista sekä saada vinkkejä, ideoita ja inspiraatiota omaan tutkimustyöhön sekä opintoihin. Perinteisten seminaarien lisäksi tavoitteena on järjestää myös interaktiivisempaa sekä rennompaa tutustumista toisiin tutkijoihin. Ensimmäinen nuorille tutkijoille suunnattu tapahtuma järjestettiin Kuopiossa keväällä 2019. Kertomuksen tapahtumasta voit lukea täältä.

Nuorten tutkijoiden toiminnasta on tarkoitus tulla jatkuva osa yhdistyksen toimintaa. Toiminnan suunnittelusta ja kehittämisestä vastaa nuorten tutkijoiden työryhmä yhdessä yhdistyksen hallituksen kanssa. Ota yhteyttä, mikäli olet kiinnostunut työryhmän toiminnasta tai haluat esittää ideoita tai ajatuksia tulevaan toimintaan liittyen.

 

Matka-apurahat

Suomen ravitsemustieteen yhdistys ry jakaa vuosittain jäsenilleen matka-apurahoja, joiden tarkoituksena on tukea ja edistää ravitsemustieteellistä tutkimusta ja sen julkaisua. Apurahojen suuruudesta ja lukumäärästä päättää yhdistyksen hallitus vuosikokouksen hyväksymän budjetin rajoissa.

Vuonna 2021 matka-apurahoja voivat hakea kaikki yhdistyksen jäsenet (ei rajausta erikseen nuorille tutkijoille). Matka-apurahoja voi hakea konferenssimatkaan (myös virtuaalikonferensseihin), tutkimusvierailuihin tai kursseihin. Konferenssimatkan (myös virtuaalikonferenssin) osalta edellytetään posteria tai suullista esitystä. Ohjeet vuoden 2021 matka-apurahahakuun löytyy oheisesta tiedotteesta.