Ravitsemustiede Suomessa

Ravitsemustieteen opiskelu

Suomessa ravitsemustiedettä pääaineena voi opiskella Helsingin yliopistossa ja Itä-Suomen yliopistossa. Ravitsemustieteen perusopintokokonaisuuden opintoja on mahdollista suorittaa myös avoimien yliopistojen ja kesäyliopistojen järjestämänä useilla eri paikkakunnilla. Ravitsemustieteen opiskelijan on mahdollista valmistua Itä-Suomen yliopistosta terveydenhuollon ammattilaiseksi (laillistettu ravitsemusterapeutti). Tarkempaa lisätietoa ravitsemusterapeutiksi opiskelusta ja ammatista löytyy Itä-Suomen yliopiston ja Ravitsemusterapeuttien yhdistyksen (RTY) verkkosivustoilta. Nykyisin myös lääketieteen lisensiaatin (LL) ja hammaslääketieteen lisensiaatin (HLL) koulutuksiin sisältyy soveltuvia ravitsemustieteen opintoja mm. Turun yliopistossa ja Itä-Suomen yliopistossa.

Ravitsemustieteen tutkimus

Ravitsemustiede on soveltava tiede, joka pyrkii ymmärtämään millä tavoin ruoka, syöminen ja ravintoaineet vaikuttavan elimistön toimintaan ja ihmisten terveyteen. Kiinnostuksen kohteena on myös millaista ruokaa eri väestöt syövät ja miksi ihminen valitsee tiettyjä ruokia. Suomessa ravitsemusta tutkitaan monipuolisesti poikkitieteellisissä tutkimusryhmissä eri näkökulmista. Pääsuuntia ovat fysiologia ja aineenvaihdunta, kansanravitsemus ja ravitsemusepidemiologia.

Suomessa tehdään myös kokeellista ravitsemustieteellistä tutkimusta esim. solutason mekanismien selvittämiseksi. Ravitsemustutkijat tekevät yhteistyötä lähialojen, kuten lääketiede, elintarvikekemia, biokemia, mikrobiologia, kuluttajatutkimus ja biostatistiikka/bioinformatiikka, kanssa.

Haluamme tehdä jäsentemme työn suomalaisen ravitsemustutkimuksen parissa näkyväksi. Alta löydät tutkimusryhmiä ja tutkijoita, jotka tekevät ravitsemustutkimusta.

Tutkimusryhmiä