Yhdistys

SRY pähkinänkuoressa

Suomen ravitsemustieteen yhdistys on v. 1985 perustettu tieteellinen seura, jonka tarkoituksena on tukea ja edistää ravitsemustutkimusta Suomessa. Yhdistyksen pääasiallinen toimintamuoto on järjestää vuosittain tieteellisiä seminaareja. Lisäksi yhdistys jakaa matka-apurahoja jäsenilleen. Suurimmalla osalla yhdistyksen reilusta 500 jäsenestä on ylempi korkeakoulututkinto ravitsemustieteestä. Jäsenkuntaan kuuluu myös lääketieteen, luonnontieteiden ja tekniikan alan tutkijoita ja asiantuntijoita. Yhdistyksen kannattajajäseninä on elintarvike- ja lääkealan yrityksiä.

Hallitus muodostetaan keväisin vuosikokouksessa. Hallitus vastaa yhdistyksen toiminnasta, jota kehitetään vuorovaikutuksessa jäsenistön kanssa.

Suomen ravitsemustieteen yhdistys aktivoi ravitsemustieteellistä ja lähialueiden tiedeyhteisöä Suomessa:
– järjestäen kaksi tieteellistä seminaaria vuosittain
– osallistuen muiden tieteellisten kokousten järjestämiseen
– toimien yhdyssiteenä kansainvälisiin ravitsemustutkimuksen kattojärjestöihin
– tiedottaen jäsenistölleen ajankohtaisista alan tapahtumista
– jakaen tutkijoille matka-apurahoja ja tieteellisten esitysten palkintoja
– tarjoten jäsenistölleen mahdollisuuksia yhteydenpitoon ja tieteelliseen keskusteluun

Kansainväliset ravitsemustieteen järjestöt

Suomen ravitsemustieteen yhdistys on Tieteellisten seurain valtuuskunnan jäsenseura. Suomen ravitsemustieteen yhdistyksen yhteydessä toimii myös Suomen kansallinen ravitsemustieteen komitea, joka edustaa suomea alan eurooppalaisessa (Federation of European Nutrition Societies, FENS) ja kansainvälisessä (International Union of Nutritional Sciences, IUNS) järjestössä.

Kunniajäsenet

Suomen ravitsemustieteen yhdistyksen kunniajäseniksi on kutsuttu:

1989 professori Osmo Turpeinen († 1998)
1995 professori Herman Adlercreutz († 2014)
2002 professori Antti Ahlström († 2022)
2002 professori Antti Aro († 2022)
2005 professori Jussi Huttunen
2005 professori Bengt Vessby
2008 professori Leena Räsänen
2008 tutkimusprofessori Pirjo Pietinen
2015 professori Hannu Mykkänen
2015 emeritusprofessori Matti Uusitupa
2015 professori Christel Lamberg-Allardt
2015 emeritusprofessori Hans Åkerblom
2015 yliopistonlehtori emerita Seija Mäkinen
2015 professori Pekka Puska
2020 professori emerita Marja Mutanen
2020 yliopistolehtori emerita Outi Nuutinen
2020 emeritusprofessori  Ossi Rahkonen
2022 dosentti Ritva Prättälä

Kannattajajäsenet

Suomen ravitsemustieteen yhdistyksen kannattajajäsenyys (250 € / vuosi) tarjoaa:
• yrityksen maininnan yhdistyksen verkkosivuilla
• mahdollisuuden osallistua vuosikokouksiin ja yhdistyksen tieteellisiin seminaareihin
• mahdollisuuden nimetä kaksi edustajaa yhdistyksen suljettuun Facebook-ryhmään, jossa käydään keskusteluja alan ajankohtaisista aiheista
• mahdollisuuden saada henkilöjäsenten osoitetiedot käyttöönsä markkinointitarkoituksiin kerran vuodessa (jäseniltä, jotka ovat sallineet tietojen luovutuksen)