Föreningen för Näringslära i Finland rf

Föreningen för Näringslära i Finland rf, grundad år 1985, är en vetenskaplig förening med mål att stöda och befrämja näringsvetenskaplig forskning i Finland. Föreningen anordnar två vetenskapliga seminarier per år. Dessutom delar föreningen ut resestipendier för sina doktorerande medlemmar.
Största delen av föreningens ca. 500 personmedlemmar har en universitetsexamen i näringslära. Till föreningen hör dessutom forskare och experter inom medicin, naturvetenskaper och teknik. Föreningen har livsmedels- och läkemedelsföretag som stödmedlemmar.

Föreningen är medlem i Vetenskapliga samfundens delegation och representerar Finland i följande internationella organisationer: Federation of European Nutrition Societies (FENS) och International Union of Nutritional Sciences (IUNS).

Kontaktinformation

Email: hallitus(at)suomenravitsemustieteenyhdistys.fi