SRY:n pro gradu – ja väitöskirjakilpailu 2024

Ilmoittautuminen SRY:n pro gradu – ja väitöskirjakilpailuun on alkanut

** Scroll down for English

Pro gradu -kilpailu 2024

Suomen ravitsemustieteen yhdistys palkitsee stipendillä (300 €) yhden vuonna 2023 valmistuneen pro gradun/maisterintutkielman. Kaikki yhdistyksen jäsenet voivat osallistua kilpailuun omalla tutkielmallaan.

Kilpailuun voi osallistua lähettämällä tutkielman tiivistelmän sekä kopion työstä saadusta arvioinnista tai asiantuntijalausunnosta yhtenä pdf-tiedostona yhdistyksen hallitukselle sähköpostitse (hallitus@suomenravitsemustieteenyhdistys.fi). Tiivistelmän liitteineen tulee olla perillä viimeistään 29.2.2024.

Yhdistyksen nimeämä asiantuntijaraati valitsee kilpailun voittajan ilmoitettujen töiden joukosta (palkinnon saajan tulee olla yhdistyksen jäsen ja liittynyt jäseneksi viimeistään vuonna 2023). Voittaja julkistetaan yhdistyksen vuosikokouksen yhteydessä 22.3.2024.

Väitöskirjakilpailu 2024

Suomen ravitsemustieteen yhdistys palkitsee stipendillä (500 €) yhden vuosien 2022-2023 aikana valmistuneen väitöskirjatutkimuksen. Kaikki yhdistyksen jäsenet voivat osallistua kilpailuun omalla väitöskirjatutkimuksellaan.

Jäsen ilmoittaa itse työnsä mukaan kilpailuun tai yhdistyksen jäsen voi myös ilmoittaa kilpailuun ohjattavansa, kollegansa tms. (joka on myös yhdistyksen jäsen) väitöskirjan. Kilpailuun voi osallistua lähettämällä väitöskirjan tiivistelmän sekä perustelut valinnalle (n ½ A4 sivua) yhtenä pdf-tiedostona yhdistyksen hallitukselle sähköpostitse (hallitus@suomenravitsemustieteenyhdistys.fi). Tiivistelmän liitteineen tulee olla perillä viimeistään 29.2.2024.

Yhdistyksen nimeämä asiantuntijaraati valitsee kilpailun voittajan ilmoitettujen töiden joukosta (palkinnon saajan tulee olla yhdistyksen jäsen ja liittynyt jäseneksi viimeistään vuonna 2023). Voittaja julkistetaan yhdistyksen vuosikokouksen yhteydessä 22.3.2024.

— In English:

Master’s thesis competition 2024

The Finnish Society for Nutrition Research awards a scholarship (300€) to one master’s thesis completed in 2023. All members of the association can participate in the competition with their own master’s thesis.

You can participate in the competition by sending the abstract of the thesis and a copy of the evaluation of the work or the expert opinion as a single pdf file to the board of the association by e-mail (hallitus@suomenravitsemustieteenyhdistys.fi). The abstract including attachments must be received by February 29, 2024 at the latest.

A jury of experts appointed by the association selects the winner of the competition from among the submitted works (the award recipient must be a member of the association and have joined as a member no later than 2023). The winner will be announced during the association’s annual meeting on March 22, 2024.

Doctoral dissertation competition 2024

The Finnish Society for Nutrition Research will award a scholarship (500€) for one doctoral dissertation completed during the years 2022-2023. All members of the association can participate in the competition with their own dissertation. Members can also nominate e.g. their colleague’s (if they are also members of the association) dissertation to the competition.

You can participate in the competition by sending the abstract of the dissertation and reasonings why this dissertation should win (~1/2 A4 page) as a single pdf file to the board of the association by e-mail (hallitus@suomenravitsemustieteenyhdistys.fi). The abstract including attachments must be received by February 29, 2024 at the latest.

A jury of experts appointed by the association selects the winner of the competition from among the submitted works (the award recipient must be a member of the association and have joined as a member no later than 2023). The winner will be announced during the association’s annual meeting on March 22, 2024.