Matkakertomuksia NNC:stä – Katriina Malkki-Keinänen

Suomen ravitsemustieteen yhdistys jakaa jäsenilleen matka-apurahoja, joiden tarkoituksena on tukea ja edistää ravitsemustieteellistä tutkimusta ja julkaisemista. Vuonna 2020 kaikki matka-apurahat kohdistettiin NNC2020 konferenssin osallistumismaksuihin ja koska apurahoja myönnettiin niin monta, perinteisten matkakertomusten sijaan apurahansaajia pyydettiin kertomuksissaan ensisijaisesti esittelemään omaa tutkimustaan.

Vaikka Katriina ei lopulta ottanutkaan vastaan SRY:n myöntämää apurahaa, saamme silti nauttia hänen tutkimustensa esittelystä!

 

Katriina Malkki-Keinänen, TtM, laillistettu ravitsemusterapeutti, tohtorikoulutettava, Itä-Suomen yliopisto

 

Väitöskirjani aiheena on ikääntyvien miesten syömiskäyttäytyminen. Syömiskäyttäytyminen on monitahoinen aihe, johon ravitsemustieteen lisäksi liittyy mm. käyttäytymistieteet, sekä tilastotiede. NNC 2020 konferenssissa sain esitellä ensimmäisen osatyön aihetta – kyselylomakkeen validointi – posterina (nro 141) otsikolla Three-factor Eating Questionnaire -R18 in ageing Finnish men with elevated fasting glucose. Tutkimusartikkeli on toivottavasti pian vertaisarvoituna tarjolla.

TFEQ-R18 kyselylomaketta on käytetty eniten naisilla, melko paljon nuorilla sekä seka-aineistoissa, joissa tulokset on ilmoitettu naisilla ja miehillä. Näyttäisi kuitenkin siltä, että ihmisryhmien välillä on eroja iän, sukupuolen, painoindeksin sekä kulttuurin suhteen. Näin ollen olen kaipaillut artikkeleissa tietoa jokaisesta piirteestä erikseen ainakin kolmen ensiksi mainitun osalta.

Kyselylomakkeen validointi on prosessi, jossa selvitellään, millainen porukka on kyseessä. Toisessa osatyössä pääsen ruoka-ainetasolla selvittämään mitä miehet syövät, mutta kiintoisaa on ollut jo tutkailla ovatko tutkittavat ymmärtäneet lukemansa ja tunnistavatko he omaa käytöstään eli kuinka hyvin kyselylomake toimii aineistolla. Kolmannessa osatyössä pääsen myös selvittämään, muuttuuko syömiskäyttäytyminen 3-vuotisen elintapaintervention aikana ja kuinka!

Edistymistäni pyrin päivittämään UEF Connect-sivuille ja Linkedin:n, lyhyemmin ajatuksia syömiskäyttäytymisestä ja ravitsemuksesta löydät @MalkkiKatriina twiiteistä.