Työpaikkailmoitus: Kaksi ravitsemustieteen yliopistonlehtoria Helsingin yliopistolle

Helsingin yliopiston Elintarvike- ja ravitsemustieteiden osastolle haetaan kahta ravitsemustieteen yliopistonlehtoria.

Toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen 1.8.2019 alkaen tai sopimuksen mukaan haetaan yliopistonlehtoria, jonka tehtävän alana ravitsemustiede (ravinnonsaannin laskenta ja elintarvikkeet ruokavaliossa). Yliopistonlehtorin tehtävänä on antaa alan mukaista opetusta sekä ihmisen ravitsemuksen ja ruokakäyttäytymisen maisteriohjelmassa että elintarviketieteiden kandiohjelmassa, ohjata opinnäytetöitä, osallistua alan jatkokoulutukseen sekä kehittää ravitsemustieteen opetusta yhdessä osaston muiden opettajien kanssa. Tehtävään valittavalta henkilöltä edellytetään aktiivista panostusta alan tutkimukseen. Tarkemmat tiedot tehtävästä ja hakumenettelystä löytyvät työpaikkailmoituksesta.

Määräaikaiseen työsuhteeseen 1.8.2019-31.5.2010 haetaan yliopistonlehtoria, jonka tehtävän alana on ravitsemustiede (ravitsemusfysiologia). Yliopistonlehtorin tehtävänä on antaa alan mukaista opetusta ihmisen ravitsemuksen ja ruokakäyttäytymisen maisteriohjelmassa, ohjata opinnäytetöitä sekä kehittää ravitsemustieteen opetusta yhdessä osaston muiden opettajien kanssa. Tarkemmat tiedot tehtävästä ja hakumenettelystä löytyvät työpaikkailmoituksesta.

Molempien tehtävien haku päättyy 24.5.2019 ja lisätietoja tehtävistä antavat Elintarvike- ja ravitsemustieteiden osastonjohtaja Marina Heinonen, (marina.heinonen(at)helsinki.fi, puh. 02941 58224) ja professori Mikael Fogelholm (mikael.fogelholm(at)helsinki.fi, puh. 02941 58271)