Ravitsemusviikko – Asiantuntija esittäytyy: Sari Niinistö

SRY:n asiantuntijaesittely

 

Sari Niinistö, ETM, FT, Erikoistutkija, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Kansanterveyden edistämisen yksikkö, Ravitsemus- ja terveyspolitiikkatiimi

Mistä kiinnostus ravitsemusta kohtaan lähti?

Alun perin kiinnostus ruokaan ja ravitsemukseen on jo lapsuudenkodin peruja. Äitini oli ammatiltaan emäntä koulun keittiössä, ja hän puhui paljon ravitsemus- ja terveysnäkökulmista. Vanhempani olivat myös aktiivisia harrasteviljelijöitä, ja sitä kautta altistuin lapsena monenlaisille pelto- ja puutarhahommille ja ruokakeskusteluille.

Minkälainen on opiskelutaustasi? 

Opintopolkuni ravitsemustieteen pariin on ollut mutkitteleva. Lukion jälkeen kävin ensin talouskoulun, minkä jälkeen opiskelin sairaanhoito-oppilaitoksessa, josta siirryin yliopistoon lukemaan ensin fysiikkaa ja kemiaa. Lopulta löysin ravitsemustieteen opintoalan, jossa yhdistyi hienosti kiinnostuksen kohteeni. Ravitsemustieteen maisteriopintojen jälkeen opiskelin tohtorin tutkinnon ravitsemusepidemiologian alalta.

Entä työhistoriasi?

Opintojen aikana tein tutkimusavustajan tehtäviä Helsingin Yliopistolla. Vuodesta 2002 lähtien olen työskennellyt Kansanterveyslaitoksella/Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella, jossa on tarjoutunut monipuolisia ja haastavia työtehtäviä, ensin tutkimusavustajana, sitten tohtoriopiskelijana, tutkijana ja erikoistutkijana.

Mitkä asiat ovat vaikuttaneet siihen, että olet päätynyt juuri nykyiseen työhösi? 

Jo ravitsemustieteen opintojen aikana kansanterveysnäkökulmat ja tutkimus kiinnostivat, ja luin ylimääräisenä sivuaineena kansanterveystiedettä. THL on ollut minulle hyvä paikka työskennellä, koska haluan tehdä töitä ihmisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi ilman, että esimerkiksi kaupalliset intressit vaikuttavat työhöni. Minua on kiinnostanut erityisesti lapsi- ja perhenäkökulma, ja varhaisen ravitsemuksen ja terveyden väliset yhteydet, joiden tutkimiseen THL:llä on upeita aineistoja.

Millainen työnkuva sinulla on? Millaisia työtehtäviä sinulle kuuluu? 

Teen tutkimus-, kehitys- ja asiantuntijatöitä terveellisen ravitsemuksen ja kansanterveyden edistämiseksi. Toimin useissa lasten ja perheiden ravitsemukseen liittyvissä kotimaisissa ja kansainvälisissä tutkimushankkeissa, ja mm. kansallisen lapsiperheiden ravitsemuksen edistämisen työryhmän sihteerinä. Työhöni kuuluu myös erilaisia viranomaistehtäviä, kuten tarkistaa vauvojen ruokintaan liittyvää kaupallista tiedostusaineistoa. Välillä on viestintätehtäviä, esimerkiksi toimittajien ja kansalaisten kysymyksiin vastaamista.

Minkälaisten tutkimusaiheiden kanssa teet töitä? 

Tutkin äitien raskauden- ja imetyksenaikaisen ja lasten ravitsemuksen yhteyksiä lasten immuunivälitteisiin sairauksiin, kuten tyypin 1 diabetekseen, keliakiaan ja astmaan sekä ylipainoon. Kehitämme tiimissämme myös ruoankäytön tutkimusmenetelmiä ja ravitsemusinterventioita julkiselle sektorille. Teen mm. yhteistyötä HUS:n tutkijoiden kanssa Helsingin syntymäkohortti –hankkeessa, jossa kehitetään digitaalisia menetelmiä raskausajan ravitsemuksen tutkimiseksi ja edistämiseksi. Puolestaan Luontoaskel hyvinvointiin -interventiossa kehitettiin toimintamalli lasten kasvispainotteisen ruokavalion ja luontoyhteyden edistämiseksi päiväkodeissa.

Minkä alan asiantuntijoiden kanssa teet töitä ja millaista yhteistyönne on?

Teen tutkimus- ja kehitystöitä ravitsemusasiantuntijoiden, tilastotieteilijöiden, immunologian, virologian, maito- ja viljateknologian ja ympäristöalan asiantuntijoiden sekä lastenlääkäreiden kanssa.

Haluaisitko kertoa jotain viimeaikaisista tutkimustuloksistasi? 

THL julkaisi juuri tuoreen selvityksen vauvojen ruokinnasta Suomessa. Selvityksen perusteella vauvoja täysimetetään aiempaa pidempään, ja enemmistö aloittaa kiinteiden ruokien maistelun monipuolisesti suositusten mukaisesti 4-6-kuukauden iässä. Erityisen myönteistä on, että nuorten ja vähän koulutettujen äitien imetys on yleistynyt. Tulokset viittaavat siihen, että lapsiperheiden ruokasuositusta on saatu onnistuneesti jalkautettua.

Mikä sinulle on ollut tähänastisen urasi huippuhetki?

Olen tutkijaluonne ja uran huippuhetkiä ovat joka kerta ne hetket kun saa uusia tutkimustuloksia. Tiede yllättää usein, ja ihan parasta on kun tulokset johtavat oivallukseen, joka avaa uuden, odottamattoman näkökulman. Huippuhetkiä ovat myös arjen innostavat kohtaamiset, hyvät keskustelut tai mukava työprosessi.

Onko sinulla uraan liittyviä haaveita tai mitä suunnittelet seuraavaksi? 

Ravitsemuksen ja ympäristöterveyden yhteyksien tutkiminen ja kestävän kehityksen näkökulmat ovat todella mielenkiintoinen uusi alue työssäni, ja tällä saralla onkin useampia rahoitushakemuksia vetämässä. Opiskelen parhaillaan myös terveyspsykologian erikoistumisopintoja Itä-Suomen yliopistossa, ja toivon saavani sieltä käyttäytymistieteellisiä eväitä ravitsemuksen edistämistyöhön.