Matka-apurahahaku 2020

MATKA-APURAHAHAKU 2020

Suomen ravitsemustieteen yhdistys jakaa jäsenilleen matka-apurahoja, joiden tarkoituksena on tukea ja edistää ravitsemustieteellistä tutkimusta ja julkaisemista. Matka-apuraha on tarkoitettu ensisijaisesti yhdistyksen jäsenille, joilla ei ole mahdollisuutta saada korvausta matkakustannuksista työnantajaltaan tai muulta taholta.

Vuonna 2020 matka-apurahat kohdistetaan SRY:n järjestämän Nordic Nutrition Conferencen (NNC2020; 8.–11.6.2020, Helsinki) rekisteröitymismaksuihin. Apurahaa ei myönnetä matkustuksesta tai majoittumisesta aiheutuviin kustannuksiin tai päivärahoihin. Apurahanhakijalta edellytetään abstraktin lähettämistä konferenssiin. Abstraktin lähettäminen on mahdollista 8.12.2019–8.1.2020. Tieto abstraktin hyväksynnästä annetaan 8.2.2020 mennessä. Apurahoja myönnetään super early registration fee -hintaisiin rekisteröitymiskuluihin: rekisteröityminen tällä hinnalla on mahdollista 8.3.2020 asti.

Apurahahakemuksen sisältö:

 • Apurahan käyttötarkoitus, matkan ajankohta ja lyhyt kuvaus matkan merkityksestä hakijan tutkimustyölle ja/tai uralle
 • NNC2020-konferenssiin lähetetty konferenssiesityksen tiivistelmä
 • Muut samaan tarkoitukseen haetut apurahat sekä myönnetyt apurahat
 • Hakijan ansioluettelo ja julkaisuluettelo
 • Tieto SRY:ltä aiemmin saaduista apurahoista

Apurahahakemus osoitetaan yhdistyksen hallitukselle ja toimitetaan yhdistykselle sähköpostitse yhtenä pdf-tiedostona viimeistään 31.1.2020 (hallitus@suomenravitsemustieteenyhdistys.fi). Päätöksistä ilmoitetaan helmikuun aikana.

FAQ:

 • SRY myöntää matka-apurahaa enintään kaksi kertaa samalle hakijalle.
 • Matka-apurahoja myönnettäessä arvioidaan hakijan esittämät perustelut sekä aikaisemmin yhdistykseltä saamien apurahojen määrä.
 • Matka-apurahaa voi vuonna 2020 hakea ainoastaan NNC2020 super early registration fee -rekisteröitymismaksuun.
 • Samaan tarkoitukseen hakuajan päätyttyä myönnetyistä apurahoista tulee ilmoittaa yhdistyksen hallitukselle ensi tilassa.
 • Myöhästyneitä tai puutteellisia apurahahakemuksia ei arvioida.
 • Matka-apurahan maksatuksen edellytyksenä on posteri tai suullinen esitys NNC2020:ssa.
 • Matka-apuraha maksetaan konferenssin jälkeen alkuperäisiä tositteita vastaan.
 • Matka-apurahan saaja toimittaa yhdistykselle erillisten ohjeiden mukaan laaditun matkakertomuksen matkan päätyttyä.

Apurahan maksatus ja raportointi:

Apuraha maksetaan konferenssin jälkeen. Maksatusta varten apurahansaajan tulee lähettää yhdistykselle maksatuspyyntö 15.8.2020 mennessä. Maksatuspyyntö tehdään kulukorvauslomakkeelle, joka löytyy yhdistyksen nettisivuilta. Maksatuspyynnön tulee sisältää alkuperäinen tosite konferenssin rekisteröitymismaksun suorittamisesta, tilinumero, jolle apuraha maksetaan sekä ns. matkakertomus (ks. ohjeet alla). Asiakirjat toimitetaan postitse yhdistyksen rahastonhoitajalle tai skannatut kopiot niistä (matkakertomus erikseen word-tiedostona ja muut yhtenä pdf-tiedostona) toimitetaan sähköpostitse hallitus@suomenravitsemustieteenyhdistys.fi

Matkakertomus:

Koska kohdistamme vuoden 2020 kaikki matka-apurahat samaan kohteeseen, on tämänkertaisten matkakertomusten päätarkoituksena esitellä apurahansaajan omaa tutkimusta. Matkakertomukseen sisällytetään myös tieto, mitä apurahansaaja esitti NNC2020:ssa (esim. “Esitin posterilla toisen osatyöni tuloksia otsikolla xxx”). Matkakertomukset julkaistaan artikkeleina yhdistyksen nettisivuilla. Matkakertomuksen tulee olla pituudeltaan noin 500 sanaa. Matkakertomus toimitetaan word-tiedostona sähköpostilla osoitteeseen hallitus@suomenravitsemustieteenyhdistys.fi. Halutessasi voit elävöittää matkakertomusta yhdellä kuvalla, joka toimitetaan samassa sähköpostissa erillisenä kuvatiedostona. Kuvan tulee olla vaakasuuntainen. Varmistathan, että sinulla on oikeudet kuvan julkaisuun.

 *****

Briefly in English:

In 2020, SRY awards travel grants for members of SRY. Grants are allocated for registration fees of Nordic Nutrition Conference (NNC2020; 8.–11.6.2020, Helsinki), and no travel or accommodation expenses or daily allowances can be covered by the grant. In order to be qualified for the grant, the applicant should submit an abstract to NNC2020. The abstract submission is open 8.12.2019–8.1.2020. Abstract notifications will be sent by 8.2.2020. The purpose of the travel grants is the cover super early registration fee, the registration deadline is 8.3.2020.

Contents of the application:

 • Purpose of the travel, date, short description of the importance of the trip for the research and/or career of the applicant
 • The abstract that has been submitted to NNC2020
 • Information on other grants applied/received for the same purpose
 • CV and list of publications
 • Information on earlier grants received from SRY

The grant application should be sent as one pdf file to hallitus@suomenravitsemustieteenyhdistys.fi by 31.1.2020. The notifications of the grants will be sent in February.

FAQ:

 • SRY awards a grant for the same applicant max. two times.
 • The applications will be evaluated based on the quality of the application and the number of previous grants received from SRY.
 • In 2020, travel grants can only be applied for super early registration fee costs of NNC2020.
 • If the applicant receives a grant for the same trip from some other instance, she/he must inform SRY as soon as possible.
 • Applications sent late or with missing information will not be evaluated.
 • To receive a grant, one must be able to give a poster or oral presentation in NNC2020.
 • The travel grant will be paid after conference based on original receipt of the registration fee payment.
 • The grant recipient must write a travel report* according to the instructions after the trip in order to get the travel grant paid.

*In 2020, the main aim of the travel report is to represent applicant’s own research but the topic of NNC2020 presentation should be mentioned. Travel report will be published in society’s website.