Viestintäuudistus

Suomen ravitsemustieteen yhdistyksen viestintäuudistus

Nettisivu-uudistuksen myötä myös SRY:n viestintä uudistuu. Viestintäuudistuksen tarkoituksena on tuottaa tietoa yhdistyksen toiminnasta entistä reaaliaikaisemmin ja nykyaikaisemmassa muodossa. Keskeisin muutos viestinnässä on sähköpostitse lähetettävästä jäsenkirjeestä luopuminen ja viestinnän pääpainon siirtyminen nettisivuille. Muutoksen ansiosta jäseniä pystytään informoimaan yhdistyksen toiminnasta ja muista asioista nopeasti ja kevyesti asia kerrallaan. Tämän lisäksi yhdistyksen sometoiminta muuttuu. Yhdistykselle on perustettu suljetun Facebook-ryhmän lisäksi avoin Facebook-sivu sekä Twitter-tili. Näin yhdistyksen toiminnasta tehdään entistä näkyvämpää yhdistyksen ulkopuolisille henkilöille sekä laajennetaan tiedotusta jäsenille myös somen puolella.

Nettisivut ja sähköposti

  • Hallituksen uusi sähköpostiosoite on hallitus@suomenravitsemustieteenyhdistys.fi, johon voi lähettää viestejä yhdistykseen liittyvissä kysymyksissä.
  • Kaikki yhdistyksen toimintaan liittyvä tiedotus julkaistaan nettisivuilla. Varsinaisesta jäsentiedotteesta luovutaan ja tiedotus hoidetaan pääasiassa nettisivujen “Ajankohtaista”-osiossa julkaistavina artikkeleina. Kaikki artikkelit löytyvät arkistosta ja niitä on mahdollista hakea aihealueiden perusteella.
  • Tärkeimmistä nettisivuilla julkaistuista uutisista (mm. seminaarit ja apurahat) lähetetään jäsenille tieto edelleen myös sähköpostilla.
  • Nettisivujen tapahtumakalenteriin kerätään SRY:n järjestämien tapahtumien lisäksi myös muita tapahtumia, joiden ajattelemme olevan kiinnostavia jäsenistöllemme. Nettisivujen kautta voi myös ilmoittaa tapahtumista, joita toivoisi lisättäväksi kalenteriin.
  • Nettisivuilla on “Jäsenille”-osio, johon tuotetaan vain jäsenille tarkoitettua kohdennettua sisältöä (mm. seminaarien esitysdiat). Sisältö on suojattu salasanalla, jonka saa tarvittaessa lähettämällä hallitukselle sähköpostia.

Somet

  • Yhdistyksen suljettu Facebook-ryhmä toimii edelleen alustana jäsenistön väliselle keskustelulle. Lisäksi hallitus tiedottaa ryhmässä toiminnastaan ja suunnitteilla olevista tapahtumista. Ryhmässä myös tiedotetaan nettisivuilla julkaistavista uutisista.
  • Avoimen Facebook-sivun kautta viestitään yhdistyksen toiminnasta. Avoin sivu mahdollistaa, että myös yhdistyksen ulkopuoliset voivat seurata yhdistyksen toimintaa, mutta toki myös jäsenet ovat enemmän kuin tervetulleita tykkäämään sivusta!
  • Twitter-tilillä @ravitsemustiede twiitataan suomalaisista ravitsemustutkimuksista #ravitsemustutkimus sekä tiedotetaan nettisivuilla julkaistuista uutisista.

Viestintäuudistus astuu voimaan nettisivu-uudistuksen myötä. Emme enää julkaise uutta jäsentiedotetta sähköpostitse, vaan tästä eteenpäin uutisia julkaistaan nettisivuilla.

Ystävällisin terveisin,

Suomen ravitsemustieteen yhdistyksen hallitus