Ravitsemusviikko – Asiantuntija esittäytyy: Carola Ray

SRY:n asiantuntijaesittely

 

Carola Ray, FD, Mag livsmedelsvetenskaper, äldre forskare, Folkhälsans forskningscentrum BILD

Intresset för att studera näringslära började i gymnasiet då jag hörde om studier vid Agro-Forstvetenskapliga fakulteten. Tre år efter studentexamen och andra studier inom en annan bransch, så sökte jag in till näringslära i Vik. Näringslära kändes genast som min grej och mina suveräna studiekompisar bidrog till att det kändes rätt. Mina första planer var att bli näringsterapeut, sedan tänkte jag att jag skulle jobba med idrotts kost, eftersom jag tävlade aktivt i orientering. När jag var halvvägs med mitt gradu arbete, så gav livet mig en lyckospark och jag fick jobb som Kostchef på Folkhälsan. Arbetsuppgifterna var mångsidiga. De inkluderade både ledarskap i Folkhälsans egna storkök och att agera sakkunnig inom kostfrågor, framförallt hälsofrämjande kost. Ganska snabbt gled arbetsuppgifterna till att främja goda kostvanor hos olika befolkningsgrupper och att jobba med personer med livsstilsrelaterade sjukdomar t.ex. typ 2 diabetes. Under dessa år lärde jag mig att beteendeförändringar är väldigt komplexa och att goda kommunikationsfärdigheter behövs i nästan allt jobb.

För ca 15 år sedan startade Folkhälsans forskningsprogram i folkhälsovetenskap. Det uppstod ett samarbete mellan den praktiska hälsofrämjande verksamheten och forskningen och ganska snabbt var jag doktorand i folkhälsovetenskap. I min avhandling undersökte jag familjens betydelse för skolbarns levnadsvanor. Efter det har jag blivit allt mer intresserad av miljöns betydelse för våra levnadsvanor. Efter min avhandling har jag jobbat i DAGIS-projektet som undersöker socioekonomiska skillnader i 3–6 åringars levnadsvanor, samt hem- och daghemsmiljöns betydelse för levnadsvanor. I projektet har vi hunnit göra otaliga pilotundersökningar, hållit fokusgrupper, en omfattande tvärsnittsstudie och en intervention. DAGIS-projektet har för mig, som tycker om större helheter varit ett drömjobb. Projektet är på många sätt mångsidigt; vi är ett konsortium i vilket ingår flera vetenskaper såsom näringslära (Vik, HU) och småbarnspedagogik (HU, Itä-Suomen Yliopisto), vi gör en omfattande forskning kring barns uppväxtmiljö, vi undersöker förutom kostvanor också stillavarande beteende, fysisk aktivitet och sömn, vi använder oss av olika forskningsmetoder, vi kommunicerar aktivt om projektet och mina närmaste kolleger representerar olika vetenskapsgrenar.

För tillfället undersöker vi DAGIS interventionens effekter och utvärderar processerna i interventionen. Jag är väldigt intresserad av att veta mer om vem och varför daghemspersonal eller småbarnsföräldrar har engagerat sig i interventionsprogrammet. För mig är arbetet i DAGIS-projektet väldigt motiverande och det känns viktigt eftersom mycket av våra resultat går att applicera i hälsofrämjande arbete. Det har funnits många höjdpunkter under min arbetskarriär, allt från det att mina första arbetsuppgifter för snart 25 år sedan kändes utmanande och meningsfulla, till det att jag idag jobbar som äldre forskare och bär titeln docent.