Ravitsemusviikko – Asiantuntija esittäytyy: Anu Ruusunen

SRY:n asiantuntijaesittely

 

Anu Ruusunen, dosentti (ravitsemustiede, erityisalana psykiatriset sairaudet), FT, laillistettu ravitsemusterapeutti. Yliopistonlehtori (Kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikkö, Itä-Suomen yliopisto), ravitsemusterapeutti (Mielenterveys ja Hyvinvointi, Kuopion yliopistollinen sairaala).

Mistä kiinnostus ravitsemusta kohtaan lähti?

Ruoka on kiehtonut minua niin kauan kuin muistan. Lapsena touhuilin alati keittiössä ja suhteeni ruokaan on aina ollut utelias ja myönteinen. Kilpaurheiluaikoinani nuorena kiinnostuin myös ruoan ravitsemuksellisesta merkityksestä. Kuultuani, että ravitsemustiedettä voi opiskella yliopistossa, oli valintani selvä.

Minkälainen on opiskelutaustasi?

Valmistuin ravitsemustieteeltä terveystieteiden maisteriksi ja sain laillistetun ravitsemusterapeutin pätevyyden vuonna 2004. Jatkoin väitöskirjaopintoihin, joiden aikana sain kolme lasta ja vietin myös kotiäitivuosia. Väittelin Itä-Suomen yliopistosta vuonna 2013. Lisäksi olen opiskellut kaikenlaista täydentävää, mm. yliopistopedagogiikkaa ja psykodynaaminen hoitosuhde -prosessikoulutuksen.

Entä työhistoriasi?

Väitöskirjani valmistuttua pääsin työskentelemään ravitsemusterapeuttina Kuopion yliopiston sairaalan psykiatrian klinikalla ja kehittämään ravitsemushoitoa, mikä oli toiveideni täyttymys. Työnkuvani mahdollisti tutkimuksen tekemisen potilastyön ohessa ja vuonna 2015 tein postdoc-tutkijavierailun Australiaan. Jatkoin KYS:ssä toimessani, mutta kipinä työskennellä ulkomailla pidempään kasvoi. Vuonna 2017 siirryin kaksivuotiseen tutkimuspositioon Food & Mood Centreen Deakinin yliopistoon Australiaan, mikä oli tosi tärkeä vaihe tutkijana kasvamisen kannalta. Suomeen palattuani syksyllä 2019 aloitin Itä-Suomen yliopiston ravitsemusterapian yliopistonlehtorin toimessa.

Millainen työnkuva sinulla on? Millaisia työtehtäviä sinulle kuuluu?

Olen unelmatyössäni, sillä saan tehdä monipuolisesti kaikkea: saan niin opettaa kuin tutkiakin ravitsemusta ja jatkaa työtäni ravitsemushoidon kehittäjänä. Opetan pääasiassa maisterivaiheen ravitsemustieteen opiskelijoita ravitsemusterapiaopintojaksoilla mm. asiakaslähtöiseen ohjaamiseen, ravitsemuspsykologiaan, syömishäiriöihin ja muihin psykiatrisiin sairauksiin liittyviä aiheita. Vastaan myös ravitsemustieteen pro gradu -tutkielmien prosessista ja seminaarisarjoista. Edistän samalla omia tutkimushankkeitani ja ohjaan opiskelijoita. Sairaalassa ohjaan opiskelijoiden potilastenttejä ja olen mukana hoidon kehittämistyössä.

Minkälaisten tutkimusaiheiden kanssa teet töitä?

Tutkin erityisesti ravitsemuksen ja mielenterveyden yhteyttä, mutta olen mukana myös muissa ravitsemustieteen ja psykiatrian hankkeissa. Meneillään olevat tutkimushankkeeni sekä Suomessa että Australiassa kohdistuvat etenkin ruokavalio- ja ravitsemusinterventioihin masennusta, psykoottisia häiriöitä ja syömishäiriöitä sairastavilla. Lisäksi tutkin ravinnon, suolistomikrobiston ja mielenterveyden mahdollisia yhteyksiä.

Minkä alan asiantuntijoiden kanssa teet töitä ja millaista yhteistyönne on?

Tutkimusaiheistani ja kliinisestä työstäni johtuen moniammatillisuus on työssäni sisäänkirjoitettua, mikä on todella antoisaa. Teen jatkuvasti yhteistyötä etenkin lääketieteen, psykologian ja mikrobiologian asiantuntijoiden kanssa. Eri tieteenalojen rajapinnoilla opin eniten uutta.

Haluaisitko kertoa jotain viimeaikaisista tutkimustuloksistasi?

Meillä on juuri alkamassa ja loppumassa monia mielenkiintoisia hankkeita, mm. masennusta sairastavien D-vitamiini-interventiotutkimus ja laihuushäiriötä sairastavien suolistomikrobistoa tutkivia hankkeita, joiden tuloksia odotamme innolla. Tuoreimpana tuloksena mainitsisin laajan meta-analyysimme, jossa todettiin masennukseen, skitsofreniaan ja kaksisuuntaiseen mielialahäiriöön liittyvän muutoksia kynureiinin eli tryptofaani-aminohapon johdannaisen aineenvaihdunnassa.

Mikä sinulle on ollut tähänastisen urasi huippuhetki?

Näitä on monia! Väitöspäivä oli upea ja kansainvälisissä kutsuvierasluennoissa olen päässyt tuomaan esiin ravitsemuksen tärkeyttä psykiatrian alalla ja mielenterveyden häiriöihin liittyviä ravitsemushaasteita ravitsemuksen alalla. Huippuhetkiksi lasken myös ne potilastyön tilanteet, joissa pitkäaikainen oireilu on helpottanut ja ravitsemusterapiasta ollut apua. Lisäksi ohjattavien opiskelijoideni onnistumiset ovat olleet yhtä palkitsevia kuin oman työni huippuhetket. Työni ehdotonta herkkua on yhdessä tekeminen ja onnistuminen.

Onko sinulla uraan liittyviä haaveita tai mitä suunnittelet seuraavaksi?

Ravitsemuksen kokonaisvaltaisuus jaksaa aina vain kiehtoa. Haaveilen siitä, että ilo ja innostus omaa työtä ja sen monipuolisuutta kohtaan kantavat tulevaisuudessakin. Odotan innolla seuraavia mielenkiintoisia tutkimushankkeita, yhteistyökuvioita ja kohtaamisia. Lisäkouluttautumisesta myös haaveilen, sillä oppiminen ja ymmärryksen lisääntyminen on aivan parasta!