Ravitsemusinterventioiden ystäväkirja

Ravitsemusinterventioiden ystäväkirja

Suomessa tehdään paljon laadukasta ravitsemustutkimusta. Vaikka ravitsemustutkimus perustuukin paljolti havainnoiviin tutkimusasetelmiin, myös interventioilla on vahva jalansija suomalaisessa ravitsemustutkimuskentässä. Ravitsemusviikon kunniaksi julkaistavassa ystäväkirjassa esitellään viisi interventiotutkimusta: hurmaavat vastasyntyneet Oat-gut-brain ja HealthFerm, tomera tokaluokkalainen DAGIS, teini-ikäiseksi varttunut FINGER ja jo kypsään melkein kolmenkympin ikään yltänyt DPS.

 

OAT-GUT-BRAIN eli OGB

Olen syntynyt vuonna 2021 Turussa ja Kuopiossa Professorien Kaisa Linderborgin ja Marjukka Kolehmaisen yhteistyönä. Ajatukset ovat puolin ja toisin muhineet jo useamman vuoden ajan.

Perheeseeni kuuluu tutkimusryhmä Turun yliopistosta ja Itä-Suomen yliopistosta.

Kotipesäni sijaitsee Kuopiossa Ravitsemustieteen aistilaboratoriossa, ja Turussa Elintarviketieteillä.

Olen matkustellut vasta Turun ja Kuopion välillä, mutta uskon pääseväni vielä jonnekin kauas ja lämpimään.

Tukijoitani ovat Suomen Kulttuurirahasto, Turun yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Raision tutkimussäätiö ja Niemi-säätiö.

Olen aktiivisimmillani ennen joulua -22 ja tammikuusta kesäkuun -23 loppuun.

Muulloin puran tutkimuselintarvikkeita, valmistelen tutkimuspäivä, teen rahoitushakemuksia, mapitan asiakirjoja, analysoin tuloksia sekä ihailen Kuopion Savilahden järven rannalla maisemia.

Pienenä ajattelin, että olisin Business Finlandin rahoittama co-innovation tutkimusprojekti, jossa olisi mukana sekä yrityksiä että tutkimuslaitoksia.

Tällä hetkellä keskityn suorittamaan interventiota Kuopiossa ja pohdiskelen lisärahoitusmahdollisuuksia sekä mistä löytäisin lisää sopivia osallistujia keväälle.

Tulevaisuudessa selvitän miten kaura ja riisi vaikuttavat ihmisten kokonaisvaltaiseen terveyteen, analysoin tutkimuksen näytteitä (mm. mikrobisto, metaboliitit ja tulehdusmerkkiaineet) ja tuotan tieteellisiä julkaisuja, jotka voidaan myös viestiä kuluttajille. Autan myös ymmärtämään ruokavalion kokonaisvaltaista vaikutusta aineenvaihdunnallisten sairauksien ennaltaehkäisyssä.

Haastavinta on löytää vielä n. 80 tutkittavaa ja keittää puurot aina samalla tavalla.

Palkitsevinta on kun tutkittavasta (ja tutkimuksen työntekijöistä) näkee innostuksen olla mukana tutkimuksessa!

 

HealthFerm

Olen syntynyt vastikään. Useita vuosia haimme samalla ryhmällä Maria Sklodowska Curie -rahoitusta EU:lta, mutta ilman menestystä. Fermentoituihin, kasvipohjaisiin ruokiin liittyvä EU-haku sai meidät syttymään. Vuoden 2021 alusta saakka pidimme kerran viikossa tiistai-iltaisin pienemmällä porukalla erilaisia idea- ja suunnittelukokouksia, naurettiin paljon ja heitettiin huultakin. Ideasta saatiin kuitenkin kiinni nopeasti ja sitten se oli menoa: päätavoitteet kuntoon, työpaketit niiden ympärille ja lopulta liha-analogi luiden ympärille. Heinäkuussa kaksi viikkoa taukoa teki hyvää ryhmälle ja suunnitelmalle. Saimme lähetettyä ekstrahienon suunnitelmamme ajoissa syys-lokakuussa.

Perheeseeni kuuluu iso joukko – ja mikä perhe! Aivan loistava porukka kasassa ja paljon sisaruksia eripuolilla Eurooppaa! Meitä on yhteensä 18 osapuolta Suomesta, Belgiasta, Tanskasta, Ruotsista, Sveitsistä ja Italiasta. Suomesta mukana ovat Itä-Suomen yliopiston lisäksi, Helsingin yliopisto, Turun yliopisto ja VTT – aika kasa suomalaista ravitsemus- ja elintarvikeasiantuntijuutta siis mukana.

Kotipesäni sijaitsee työpaketissa 3, jossa toteutetaan yhteensä viisi (!) kliinistä interventiota. Itä-Suomen yliopistossa niistä tehdään kaksi. Mutta emme ole tässä yksin, teemme tiiviisti yhteistyötä elintarviketieteilijöiden ja projektissa mukana olevien yritysten kanssa sekä mikrobiologien kanssa. Muut interventiot tehdään Ruotsissa ja Belgiassa.

Olen matkustellut vasta Belgiassa, olenhan yhä imeväisiässä.

Tukijani on EU-komission Horizon Europe-ohjelma.

Olen aktiivisimmillani noin vuoden kuluttua, jolloin interventiomme on määrä alkaa – keväällä 23 eettiset sisään!

Muulloin puuhailen kaikenlaista kiinnostavaa! Tällä hetkellä projektin mikrobiologit tutkivat hapatteiden mikrobeja ja keräävät niitä myös kuluttajilta. Näin pyritään etsimään ne parhaat vaihtoehdot. Lisäksi elintarviketieteilijät yrittävät ratkoa ravitsemustieteilijöiden antamia haasteita testattavien tuotteiden sisällöstä – maukasta täytyy saada aikaan, ilman muuta. Kuluttajatutkijat tutkivat kuluttajaryhmien asenteita kasvipohjaisten raaka-aineiden käytöstä. Ja kotipesässä ensimmäinen interventio alkaa pian, jossa käytetään kinetiikkamallia biosaatavuuden testaamiseen.

Pienenä ajattelin, että tärkeintä on viljat, viljat, viljat – nyt viljat ja palkokasvit, viljat ja palkokasvit, viljat ja palkokasvit!

Tulevaisuudessa hanke tuo uutta ymmärrystä kasvipohjaisten ruokien suolistovälitteisiin terveysvaikutuksiin ja erityisesti myös eri metaboliittien toiminnasta elimistössä, suoli-aivoakseliin vaikuttamisesta ja kardiometabolisista mekanismeista

Haastavinta on saada riittävästi tutkittavia suunniteltuihin interventioihin ja saada testituotteet halutunlaisiksi – eka mun huoli, toinen yhteinen huoli

Palkitsevinta on olla mukana tässä loistavassa HealthFerm-perheessä ja saada erinomainen väitöskirjatutkija mukaan pähkäilemään vuoden 23 alusta!

 

Kuvassa on taustalla epäselvänä näkyvä tunturimaisema auringonlaskun aikaan. Etualalla näkyy kaksi naista, jotka tekevät käsilään sydämen.

 

DAGIS (mut se sanotaan daagis, koska se on ruotsin kieltä)

Olen syntynyt Helsingissä, suomen pääkaupungissa 2014 eli olen nyt 8 v. eli toka luokkalainen.

Perheeseeni kuuluu äiti ja iskä eli Folkhälsan (se sanotaan helssan, vaikka siinä on ää) ja Helsingin yliopisto ja nyt myös se kaukana oleva yliopisto eli itä-Suomen yliopisto.

Kotipesäni sijaitsee no siellä folkhelssanilla! Ja vähän yliopistolla kans. Mut kaikki jutut tapahtui päiväkodeissa ja lasten kotona.

Tukijoitani ovat se iso akatemia ja oppimisministeriö ja terveysministeriö, ja sit muitakin niinku sholberg, gyllenberg ja juho vainio.

Olin aktiivisimmillani silloin kun olin leikki-ikäinen, olin tosi vilkas! Se oli 2017 ja 2018.

Muulloin puuhailen tosi paljon kaikkee! Mä olen kirjottanu ihan hirveesti sellasii artikkeleja ja sit me tehtiin semmonen peli pädille. Mul on myös kaikkii somejuttuja, mut ei kyl tiktokkii eikä snäppii, mikä on vähän tylsää, ku just ne mä haluisin.

Pienenä ajattelin, että lapset syö ja liikkuu eri lailla ja se riippuu siitä millasia kouluja niitten iskät ja äidit on käyny ja kuinka paljon ne saa palkkaa. Ja se ei oo reiluu vaan sille pitäis tehdä jotain. Ja kyllä mä ajattelen niin viäläkin.

Tällä hetkellä me suunnitellaan, et me tutkitaan niitä samoja juttuja taas ensi vuonna, ku mä olen jo isompi. Se on vasta ensi syksynä, mut kauheesti aikuiset haluu suunnitella kaikkee jo nyt.

Tulevaisuudessa me tutkitaan ihan uusiakin juttuja esim niitä elintapoja yhdessä koulujuttujen ja oppimisen kanssa. Ja jotain palautumista, mitä mä en ihan ymmärrä.

Haastavinta on, ku mua kiinnostaa kaikki niin hirveesti, että haluisin kysyy vaikka mitä! Mut en mä voi, ku muuten kukaan ei haluu leikkii mun kans tai vastaa mihinkää.

Palkitsevinta on, ku sain paljon uusia kavereita päiväkodeista, monia kiinnostaa kaikki liikkumis, ruoka ja stressijutut.

 

FINGER

Olen syntynyt Helsingissä 2008 kun muistisairauksien tutkija Miia Kivipelto ja Kansanterveyslaitoksen kansantautien ehkäisyn asiantuntijat ideoivat intervention muistisairauksien ennaltaehkäisyyn.

Perheeseeni kuuluu Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Itä-Suomen yliopisto, Oulun yliopisto, Karolinska Institutet (Ruotsi), Helsingin yliopisto ja Turun PET-keskus.

Kotipesäni sijaitsee THL:ssa.

Olen matkustellut viime aikoina erityisen paljon. Kansainvälinen verkostoni ulottuu jo 45 maahan, joista useissa testataan paikallisesti sovellettuja versioita minusta.

Tukijoitani ovat Suomen Akatemia, Kela, OKM, Juho Vainion säätiö ja monet muut kotimaiset ja kansainväliset säätiöt.

Olin aktiivisimmillani vuosina 2009-2013, jolloin elintapainterventio toteutettiin, mutta jatkan kulkuani edelleen täydellä teholla jatkoseurannan, uusien analyysien ja julkaisujen merkeissä.

Muulloin puuhailen intervention käytäntöön viemisen apuna Suomessa ja kansainvälisen verkostoni tukena uusien tutkimusten aloittamisessa.

Pienenä ajattelin, että muistisairauksien ehkäisy olisi tärkein tavoitteeni.

Tällä hetkellä pidän sitä edelleen tärkeänä, mutta minusta on moneksi: interventioni avulla voidaan tukea hyvinvointia, toimintakykyä ja elämänlaatua monipuolisesti ja ehkäistä muitakin kroonisia sairauksia.

Tulevaisuudessa toivoisin olevani osa suurempaa kansanvälistä tutkimuskokonaisuutta, jonka avulla löydetään ratkaisuja muistiterveyden parantamiseen.

Haastavinta on ollut löytää tasapaino monitekijäisen interventioni eri osien (ravitsemus, liikunta, kognitiivinen harjoittelu, riskitekijöiden hallinta) välillä ja auttaa osallistujia sitoutumaan kaikkiin.

Palkitsevinta on ollut positiivinen palaute osallistujilta ja intervention onnistuminen päätavoitteessaan eli kognitiivisen heikentymisen ehkäisyssä.

 

Diabeteksen ehkäisytutkimus eli Diabetes Prevention Study; kavereiden kesken DPS

Olen syntynyt marraskuussa 1993 Helsingissä ja Kuopiossa (kyllä, se on mahdollista!), mutta odotusaika oli pitkä ja hankala. Ensimmäinen ihastus tapahtui Fidzillä tammikuussa 1981. Sitten kihlaus ruotsalaisen kanssa Lundista 1984, mutta se ei johtanut mihinkään, vaan purkautui. Sitten piti ruveta kihloja tienoomaan ja viimein Jaakko Helsingistä ja Matti Kuopiosta saivat toisensa 1992.

Perheeseeni kuuluu moderniin tapaan isähahmot Jaakko ja Matti, äitipuoli Jaana, sekä suuri joukko tätejä, setiä ja serkkuja. Perhe kasvoi, lapsia syntyi ensimmäiseksi Turkuun, Tampereelle ja Ouluun.

Kotipesäni sijaitsee nykyään Helsingissä, THL:ssä, mutta olen maailmankansalainen ja viihdyn hyvässä seurassa missä vaan.

Olen matkustellut paljon Euroopassa, mutta viettänyt pitkiä aikoja myös muilla mantereilla, ainoastaan Etelämanner on vielä valloittamatta. Lähellä sydäntäni on erityisesti Latinalainen Amerikka.

Tukijoitani ovat monet kotimaiset säätiöt, Suomen Akatemia ja EU, suuri kiitos siitä kaikille. Myönnän, että rahan kanssa oli aluksi tiukkaa, mutta nuorena ja innokkaana pärjää vähemmällä, kunhan tekee kovasti työtä. Sitten kun tuloksia alkoi syntyä, oli tukijoitakin helpompi saada mukaan.

Olin aktiivisimmillani vuosina 1993-2002, intervention aikaan. Sitten alkoi syntyä jälkikasvua, ja perheen kanssa piti lähteä katselemaan maailmaa. En kuitenkaan unohtanut kotia, vaan hoidin seurantamittaukset myös siellä vuoteen 2012 asti. Sen jälkeen olen pysytellyt tilanteen tasalla digitaalisten tietolähteiden avulla.

Muulloin puuhailen asioita, jotka liittyvät tavalla tai toisella sairauksien ehkäisyyn ja terveyden edistämiseen. Olen innostanut myös monia muita oman harrastukseni pariin. Suomessa nähtiin varsinainen hyökyaalto, kun Diabetesliitto käynnisti oikein valtakunnallisen hankkeen, jossa minäkin olin mukana kertomassa omista kokemuksistani.

Pienenä ajattelin, että minulla on oma tärkeä tehtäväni osoittaa, että tyypin 2 diabeteksen ehkäisy on mahdollista antamalla elintapaohjausta kohonneessa riskissä oleville. Voin sanoa, että toiveeni toteutui ja enemmänkin!

Tällä hetkellä selvitämme muun muassa intervention pitkäaikaisvaikutuksia paitsi diabetekseen, myös diabeteksen lisäsairauksiin. Tuoreimmassa julkaisussani on käsitelty syömiskäyttäytymisen merkitystä pitkän ajan tulosten kannalta.

Tulevaisuudessa toivoisin näkeväni, että tuottamani tutkimusnäyttö otetaan laaja-alaisesti käyttöön terveydenhuollossa.

Haastavinta on saada päättäjät vihon viimein toimimaan niin, että sairauksien ehkäisyyn oikeasti panostettaisiin ja se näkyisi myös hallitusohjelmassa ja sote-alueiden rahoituksessa.

Palkitsevinta on nähdä, miten jälkikasvu kasvaa ja vahvistuu ja heittää uusia ideoita ja kysymyksiä meille varttuneille.

 

Haluatko oman ravitsemusinterventiosi mukaan ystäväkirjaan? Täydennä lauseet ja lähetä ne SRY:n hallitukselle osoitteeseen hallitus(at)suomenravitsemustieteenyhdistys.