Pro gradu- ja väitöskirjakilpailut 2021

Pro gradu -kilpailu 2021

Suomen ravitsemustieteen yhdistys palkitsee stipendillä (300 €) yhden vuosien 2018-2020 välisenä aikana valmistuneen pro gradu -tutkielman. Kaikki yhdistyksen jäsenet voivat osallistua kilpailuun omalla pro gradu -tutkielmallaan. Jäsen ilmoittaa itse työnsä mukaan kilpailuun. Kilpailuun voi osallistua lähettämällä tutkielman tiivistelmän sekä kopion työstä saadusta arvioinnista tai asiantuntijalausunnosta yhtenä pdf-tiedostona yhdistyksen hallitukselle sähköpostitse (hallitus@suomenravitsemustieteenyhdistys.fi). Tiivistelmän liitteineen tulee olla perillä viimeistään 23.2.2021. Yhdistyksen nimeämä asiantuntijaraati valitsee kilpailun voittajan ilmoitettujen töiden joukosta (palkinnon saajan tulee olla yhdistyksen jäsen ja liittynyt jäseneksi viimeistään vuonna 2020). Voittaja julkistetaan yhdistyksen vuosikokouksen yhteydessä 26.3.2021.

 

Väitöskirjakilpailu 2021

Suomen ravitsemustieteen yhdistys palkitsee stipendillä (500 €) kaksi vuosien 2015-2020 välisenä aikana valmistunutta väitöskirjatutkimusta. Kaikki yhdistyksen jäsenet voivat osallistua kilpailuun omalla väitöskirjatutkimuksellaan. Jäsen ilmoittaa itse työnsä mukaan kilpailuun. Yhdistyksen jäsen voi myös ilmoittaa kilpailuun ohjattavansa, kollegansa tms. (joka on myös yhdistyksen jäsen) väitöskirjan tutkimukseen. Kilpailuun voi osallistua lähettämällä väitöskirjan tiivistelmän sekä perustelut valinnalle (n ½ A4 sivua) yhtenä pdf-tiedostona yhdistyksen hallitukselle sähköpostitse (hallitus@suomenravitsemustieteenyhdistys.fi). Tiivistelmän liitteineen tulee olla perillä viimeistään 23.2.2021. Yhdistyksen nimeämä asiantuntijaraati valitsee kilpailun voittajan ilmoitettujen töiden joukosta (palkinnon saajan tulee olla yhdistyksen jäsen ja liittynyt jäseneksi viimeistään vuonna 2020). Voittaja julkistetaan yhdistyksen vuosikokouksen yhteydessä 26.3.2021.