Pohjoismainen ravitsemuskonferenssi 2020 saatiin menestyksekkäästi päätökseen

Pohjoismainen ravitsemuskonferenssi 2020 saatiin menestyksekkäästi päätökseen

Pohjoismainen ravitsemuskonferenssi, Nordic Nutrition Conference 2020 järjestettiin 14.-16. joulukuuta 2020. Tämä neljän vuoden välein järjestettävä konferenssi on tärkeä foorumi verkostoitumiselle ja uusimman ravitsemustieteen tutkimuksen päivittämiselle Pohjoismaissa. Tällä kertaa, ja monen mutkan seurauksena, konferenssi toteutettiin virtuaalisesti Helsingin Finlandia-talon studiolta lähetettynä. Paikalla oli teknisen henkilökunnan lisäksi vain konferenssin puheenjohtajat ja kourallinen tieteellisten sessioiden puheenjohtajia. Konferenssin osallistujat ja puhujat liittyivät konferenssiin ”lankoja pitkin”.

Alun perin konferenssin piti olla kesäkuussa 2020, mutta koronaepidemian takia se siirrettiin joulukuuhun. Toivoimme alun perin, että silloin voitaisiin kokoontua ”oikeasti”, mutta koronan toisen aallon takia kesän lopussa teimme päätöksen muuttaa konferenssi kokonaan virtuaaliseksi. Tämä tarkoitti sukeltamista aivan uuteen konferenssimaailmaan. Mutta yhdessä osaavan konferenssitoimiston kanssa löysimme hyvät toteuttajat, ja lopputulos oli ainakin olosuhteet huomioiden erinomainen. Samalla me järjestäjät saimme loistavaa oppia siitä, miten virtuaalinen konferenssi järjestetään.

Konferenssissa oli rekisteröityneitä osallistujia, puhujat mukaan lukien 368, kaikkiaan 18 eri maasta. Eniten osallistujia oli Suomesta. Ohjelma oli monipuolinen ja kattoi niin kansanravitsemusta, globaaleja ravitsemuskysymyksiä, kuten sosioekonomisten tekijöiden ja ravitsemuksen yhteydet sekä kliinistä ja kokeellista ravitsemusta. Aiheita olivat mm. ravinnon rasvat, kasviproteiinin lähteet ja D-vitamiini sekä kestävä kehitys. Myös varhaisen vaiheen ravitsemus, diabetes ja geenit sekä suoliston hyvinvoinnin näkökulmat olivat esillä. Esimakua saatiin myös valmisteilla olevista uusista pohjoismaisista ravitsemussuosituksista, jotka julkistetaan 2022. Aiheita käsiteltiin neljässä kutsuttujen pääpuhujien sessiossa sekä 12:ssa kutsuttujen puhujien katsaussessiossa. Lisäksi konferenssissa esitettiin 133 posteria. Näistä 27 oli valittu esitettäväksi suullisina esityksenä, jotka nyt virtuaalikonferenssissa toteutettiin 10 minuutin nauhoitettuna esityksenä. Muut posterit esitettiin kolmen minuutin nauhoitettuina esityksinä. Puhujille oli mahdollista esittää kysymyksiä ja niihin vastata chat-osiossa. Varsinaista konferenssiohjelmaa täydensivät sponsoroidut tieteelliset seminaarit.

SRYn hallitus ja muut järjestäjät ovat tyytyväisiä kokouksen antiin, osallistujien määrään ja tekniseen toteutukseen. Suuri kiitos vielä kerran kaikille puhujille, puheenjohtajille ja osallistujille. Kiitos antoisasta ohjelmasta kuuluu myös sekä kansainväliselle tieteelliselle ohjelmatoimikunnalle että paikalliselle järjestelytoimikunnalle. Kiitos myös konferenssia taloudellisesti tukeneille Tieteellisten seurain valtuuskunnalle ja sekä Pohjoismaiden neuvostolle.

Konferenssin yhteydessä järjestettiin ensimmäistä kertaa SRYn kattojärjestön FENS:n (Federation of European Nutrition Sciences) alaisten pohjoismaisten ravitsemustieteen yhdistysten välinen verkostoitumistilaisuus. Osallistujana oli pari edustajaa kustakin yhdistyksestä. Muiden yhdistysten toimijoihin tutustumisen lisäksi yksi tilaisuuden tavoitteista oli yhteistyömuotojen ideointi ja kehittäminen. Tapaamisessa sovittiin, että pohjoismaiset ravitsemustieteen yhdistykset aloittavat säännölliset kokoontumiset. Ensimmäisiksi kehittämiskohteiksi valittiin 1) Summer School, joka on tarkoitus järjestää aina pohjoismaisen ravitsemuskonferenssin yhteydessä, sekä niiden välillä eli käytännössä kahden vuoden välein, 2) yhdessä järjestettävä symposium seuraavan FENS-konferenssin yhteydessä Belgradissa 2023 sekä 3) tiiviimpi yhteistyö pohjoismaisen ravitsemuskonferenssin järjestämiseksi, seuraavan ollessa Norjassa, Oslossa 2024. Näistä toimista käynnistyy pohjoismaisten ravitsemustieteen yhdistysten tiiviimpi toiminta ja verkostoituminen, joka tarjoaa jatkossa uudenlaisia yhteistyön mahdollisuuksia.

Konferenssin lopuksi luovutettiin virtuaalisesti jo perinteeksi muodostunut konferenssikaupunkien nimillä kirjailtu kaulin seuraavan pohjoismaisen ravitsemustieteen konferenssin järjestäjälle. Vuoden 2024 pohjoismainen ravitsemuskonferenssi järjestetään Norjassa, Oslossa. Tapaamisiin viimeistään siellä!

Konferenssin varapuheenjohtaja, apulaisprofessori Kirsi Laitinen ja

Konferenssin puheenjohtaja, professori Mikael Fogelholm