Matka-apurahahaku 2022

Matka-apurahahaku 2022

Suomen ravitsemustieteen yhdistys jakaa jäsenilleen matka-apurahoja, joiden tarkoituksena on tukea ja edistää ravitsemustieteellistä tutkimusta ja julkaisemista. Matka-apuraha on tarkoitettu ensisijaisesti yhdistyksen jäsenille, joilla ei ole mahdollisuutta saada korvausta matkakustannuksista työnantajaltaan tai muulta taholta. Vuonna 2022 matka-apurahoja voivat hakea kaikki yhdistyksen jäsenet. Tänä vuonna matka-apurahaa voi hakea Pohjoismaiseen ravitsemustutkimuksen symposiumiin (Nordic Nutrition Summer Symposium).

Apurahahakemuksen sisältö:

 • vapaamuotoinen hakemus, joka sisältää seuraavat asiat: 1) motivaatiokirje (miksi juuri sinä haluat mukaan symposiumiin) 2) muut samaan tarkoitukseen haetut apurahat sekä myönnetyt apurahat, 3) tieto SRY:ltä aiemmin saaduista apurahoista 
 • hakijan ansioluettelo ja julkaisuluettelo  

Apurahahakemus osoitetaan yhdistyksen hallitukselle ja toimitetaan yhdistykselle sähköpostitse yhtenä pdf-tiedostona (hallitus@suomenravitsemustieteenyhdistys.fi). Vuonna 2022 hakemus tulee jättää viimeistään 17.6.2022. Hallitus tekee myöntöpäätökset kesäkuussa ja apurahansaajille ilmoitetaan päätöksistä henkilökohtaisesti.

 

FAQ: 

 • Matka-apurahoja myönnettäessä arvioidaan hakijan motivaatiokirjeessä esittämät perustelut sekä aikaisemmin yhdistykseltä saamien apurahojen määrä. Etusijalla ovat he, jotka eivät ole saaneet viime vuonna apurahaa SRY:ltä.
 • Matka-apuraha myönnetään symposiumin osallistumismaksuun, joka on 100 €, ja niitä jaetaan 15 kappaletta. Rahaa ei makseta saajan tilille, vaan hänelle myönnetään ilmainen osallistumismaksu.
 • Samaan tarkoitukseen hakuajan päätyttyä myönnetyistä apurahoista tulee ilmoittaa yhdistyksen hallitukselle ensi tilassa.
 • Myöhästyneitä tai puutteellisia apurahahakemuksia ei arvioida.
 • Apurahansaaja toimittaa yhdistykselle lyhyen kertomuksen symposiumista.

 

Kertomus konferenssista: 

Kertomuksista kootaan lyhyt blogityyppinen kirjoitus yhdistyksen internet-sivuille, ja sen tarkoituksena on jakaa tietoa ja kokemuksia yhdistyksen jäsenille. Kertomuksen tulee sisältää kuvaus symposiumin itselle merkittävistä ydinasioista. Kertomuksen tulee olla pituudeltaan noin 200–300 sanaa. Halutessasi voit elävöittää kertomusta yhdellä kuvalla, joka toimitetaan samassa sähköpostissa erillisenä kuvatiedostona. Kuvan tulee olla vaakasuuntainen. Varmistathan, että sinulla on oikeudet kuvan julkaisuun.

 

 *****

Briefly in English:

In 2022, SRY awards travel grants for members of SRY for attending Nordic Nutrition Summer Symposium.

The application should include:

1) motivation letter (why do you want to participate in the symposium) 2) information on other grants applied/received for the same purpose, 3) information on previous grants received from SRY

Attachments:

 • CV and list of publications

The grant application should be sent as one pdf file to hallitus@suomenravitsemustieteenyhdistys.fi. The deadline to submit the application is 17th  of June 2022. The board will make decisions in June and the grant recipients will be informed personally about the decisions.

 

FAQ:  

 • The applications will be evaluated based on the motivation letter and the number of previous grants received from SRY. They who did not get grants from SRY last year are priority.
 • Travel grant can only be applied registration costs for Nordic Nutrition Summer Symposium (100 €). 15 travel grants will be awarded.
 • If the applicant receives a grant for the same event from some other instance, the applicant must inform SRY as soon as possible.
 • Applications sent after the submission deadline or with missing information will not be evaluated.
 • The grant recipient must write a short report (200-300 words) after the Symposium in order to get the travel grant paid. The report should include description of the central issues with the most significance to the recipient.