Ilmoittautuminen pro gradu -kilpailuun

SRY:n pro gradu -kilpailuun ilmoittautuminen on alkanut

Pro gradu -kilpailu 2023

Suomen ravitsemustieteen yhdistys palkitsee stipendillä (300 €) yhden vuonna 2022 valmistuneen pro gradu -tutkielman. Kaikki yhdistyksen jäsenet voivat osallistua kilpailuun omalla pro gradu -tutkielmallaan. Jäsen ilmoittaa itse työnsä mukaan kilpailuun. Kilpailuun voi osallistua lähettämällä tutkielman tiivistelmän sekä kopion työstä saadusta arvioinnista tai asiantuntijalausunnosta yhtenä pdf-tiedostona yhdistyksen hallitukselle sähköpostitse (hallitus@suomenravitsemustieteenyhdistys.fi). Tiivistelmän liitteineen tulee olla perillä viimeistään 28.2.2023. Yhdistyksen nimeämä asiantuntijaraati valitsee kilpailun voittajan ilmoitettujen töiden joukosta (palkinnon saajan tulee olla yhdistyksen jäsen ja liittynyt jäseneksi viimeistään vuonna 2022). Voittaja julkistetaan yhdistyksen vuosikokouksen yhteydessä 28.3.2023.