Ilmoittautuminen gradu- ja väitöskirjakilpailuun

SRY:n gradu- ja väitöskirjakilpailuun ilmoittautuminen on alkanut

Pro gradu -kilpailu 2022

Suomen ravitsemustieteen yhdistys palkitsee stipendillä (300 €) yhden vuonna 2021 valmistuneen pro gradu -tutkielman. Kaikki yhdistyksen jäsenet voivat osallistua kilpailuun omalla pro gradu -tutkielmallaan. Jäsen ilmoittaa itse työnsä mukaan kilpailuun. Kilpailuun voi osallistua lähettämällä tutkielman tiivistelmän sekä kopion työstä saadusta arvioinnista tai asiantuntijalausunnosta yhtenä pdf-tiedostona yhdistyksen hallitukselle sähköpostitse (hallitus@suomenravitsemustieteenyhdistys.fi). Tiivistelmän liitteineen tulee olla perillä viimeistään 25.2.2022. Yhdistyksen nimeämä asiantuntijaraati valitsee kilpailun voittajan ilmoitettujen töiden joukosta (palkinnon saajan tulee olla yhdistyksen jäsen ja liittynyt jäseneksi viimeistään vuonna 2021). Voittaja julkistetaan yhdistyksen vuosikokouksen yhteydessä 25.3.2022.

Väitöskirjakilpailu 2022

Suomen ravitsemustieteen yhdistys palkitsee stipendillä (500 €) yhden vuonna 2021 valmistuneen väitöskirjatutkimuksen. Kaikki yhdistyksen jäsenet voivat osallistua kilpailuun omalla väitöskirjatutkimuksellaan. Jäsen ilmoittaa itse työnsä mukaan kilpailuun tai yhdistyksen jäsen voi myös ilmoittaa kilpailuun ohjattavansa, kollegansa tms. (joka on myös yhdistyksen jäsen) väitöskirjan tutkimukseen. Kilpailuun voi osallistua lähettämällä väitöskirjan tiivistelmän sekä perustelut valinnalle (n ½ A4 sivua) yhtenä pdf-tiedostona yhdistyksen hallitukselle sähköpostitse (hallitus@suomenravitsemustieteenyhdistys.fi). Tiivistelmän liitteineen tulee olla perillä viimeistään 25.2.2022. Yhdistyksen nimeämä asiantuntijaraati valitsee kilpailun voittajan ilmoitettujen töiden joukosta (palkinnon saajan tulee olla yhdistyksen jäsen ja liittynyt jäseneksi viimeistään vuonna 2021). Voittaja julkistetaan yhdistyksen vuosikokouksen yhteydessä 25.3.2022.