Kuulumisia FENS:n toiminnasta

FenS logoKuulumisia FENS:n toiminnasta

 

Suomen ravitsemustieteen yhdistyksen eurooppalainen kattojärjestö on Federation of European Nutrition Societies, FENS. Järjestöön kuuluu 26 jäsenyhdistystä, joista kukin edustaa yhtä Euroopan maata. FENS:n tavoite on tukea ravitsemustieteen tutkimusta ja koulutusta Euroopassa sekä edistää ravitsemustieteilijöiden välistä verkostoitumista. Keskeistä ja näkyvintä toimintaa on neljän vuoden välein pidettävä Eurooppalainen ravitsemuskonferenssi, the European Nutrition Conference, joka järjestetään seuraavan kerran Belgradissa vuonna 2023.

FENS:n toimintaa johtaa hallitus, joka valitaan neljän vuoden välein Eurooppalaisen ravitsemuskonferenssin yhteydessä pidettävässä yleiskokouksessa. Hallituksen toimihenkilöiden kuten puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan lisäksi hallitukseen kuuluu muita jäseniä, jotka toimivat kukin myös oman alueellisen yhteistyöryhmänsä jäsenenä. Tällä hetkellä nämä ryhmät ovat Pohjoismainen, Itä-Eurooppalainen ja Etelä-Eurooppalainen ryhmä. Hallitus kokoontuu keskimäärin kuusi kertaa vuodessa. Säännöllisen hallinnollisten asioiden kuten talousasioiden lisäksi asialistalla on yleensä Eurooppalaisen ravitsemuskonferenssin tai muiden tulossa olevien tapahtumien järjestelyjen seuranta.

Esimerkkinä FENS:n muista tapahtumista on Itä-Eurooppalaisen yhteistyöryhmän järjestämä Summer School, joka järjestettiin vuonna 2020 jo neljättä kertaa. Aiemmin se on järjestetty Belgradissa, mutta tänä vuonna se vietiin olosuhteiden pakosta läpi virtuaalisena. Etelä-Euroopan yhteistyöryhmä järjestää myös aktiivisesti lähinnä Välimeren ruokavalioon keskittyviä seminaareja ja koulutuksia.

Tavoitteena pohjoismaisen yhteistyön vahvistaminen

Suomea ja SRY:tä FENS:n hallituksessa edustaa professori Mikael Fogelholm Helsingin yliopistosta. Hän kuuluu hallituksen Pohjoismaiseen yhteistyöryhmään, jonka toinen jäsen on Ellen Trolle Tanskasta. Pohjoismainen yhteistyöryhmä ei ole vielä toistaiseksi järjestänyt omaa toimintaa ja sitä onkin tavoitteena jatkossa kehittää, mahdollisesti yhdessä Baltian maiden kanssa.

FENS:n pohjoismainen toiminta sopisi luontevasti myös osaksi neljän vuoden välein pidettävää Pohjoismaista ravitsemuskonferenssia. Viimeisin konferenssi oli 14.-16.12.2020 ja sen ohessa toteutettiinkin SRY:n johdolla FENS:n alaisten pohjoismaisten ravitsemustieteen yhdistysten välinen verkostoitumistilaisuus, jossa osallistujana oli pari edustajaa kustakin yhdistyksestä. Muiden yhdistysten toimijoihin tutustumisen lisäksi yksi tilaisuuden tavoitteista oli yhteistyömuotojen ideointi ja kehittäminen. Tapaamisessa sovittiin, että pohjoismaiset ravitsemustieteen yhdistykset aloittavat säännölliset kokoontumiset. Ensimmäisiksi kehittämiskohteiksi valittiin 1) Summer school, joka on tarkoitus järjestää aina pohjoismaisen ravitsemuskonferenssin yhteydessä, sekä niiden välillä eli käytännössä kahden vuoden välein, 2) yhdessä järjestettävä symposium seuraavan FENS-kokouksen yhteydessä Belgradissa 2023 sekä 3) tiiviimpi yhteistyö pohjoismaisen ravitsemuskonferenssin järjestämiseksi, seuraavan ollessa Norjassa, Oslossa 2024.

Työn alla selvitys ruokavaliokokonaisuuksista

FENS:n alla on muutaman vuoden ajan toiminut työryhmä liittyen ruokavaliokokonaisuuksiin (Food Based Dietary Guidelines working group). Ryhmän keskeinen tehtävä on kartoittaa tieteellistä näyttöä ruokien ja ruokavalioiden merkityksestä terveydelle. Lisäksi ryhmä huomioi tarkastelussa ruokiin ja ruokavalioihin liittyvät ympäristövaikutukset sekä sosiaaliset, kulttuuriset, eettiset ja taloudelliset näkökulmat.

Työryhmässä on edustajia kaikista FENS:n jäsenyhdistyksistä ja SRY:tä edustaa professori Ursula Schwab Itä-Suomen yliopistosta. Työryhmä on pilkottu useampiin alaryhmiin, ja Schwab on osallistunut ryhmään, joka on systemaattisesti kartoittanut tutkimuksia, joissa on tarkasteltu ruokavaliokokonaisuuksien tai tiettyjen ruoka-aineryhmien yhteyttä sydän- ja verisuonitauteihin, tyypin 2 diabetekseen, syöpäsairauksiin ja lihavuuteen. Ryhmä on tehnyt valtavan työn systemaattisen kirjallisuushaun, tutkimuksien näytön asteen arvioinnin ja tulosten synteesin parissa. Aiheesta on valmisteilla tieteellinen käsikirjoitus.