Esittelyssä uusi kunniajäsen

Esittelyssä uusi kunniajäsen

Suomen ravitsemustieteen yhdistykseen on kutsuttu uusi, erittäin ansioitunut kunniajäsen: ETT, dosentti Ritva Prättälä. Hän liittyy 16 aiemman kunniajäsenen joukkoon.

Suomen ravitsemustieteen yhdistyksen hallitus kutsui vuosikokouksessa elintarviketieteiden tohtori, dosentti Ritva Prättälän yhdistyksen kunniajäseneksi. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen johtavan tutkijan tehtävästä vuonna 2015 eläkkeelle jäänyt Ritva Prättälä, kollegoiden kesken Ritu, on yhteiskuntatieteellisen ravitsemustutkimuksen uranuurtaja Suomessa. Ritva Prättälä opiskeli ravitsemustieteen ohella sosiologiaa Helsingin yliopistossa ja tieteidenvälinen lähestymistapa väritti koko hänen monikymmenvuotista tutkijanuraansa. Hänen vuonna 1989 valmistunut väitöskirjansa käsitteli nuorten ruokatottumuksia sosiokulttuurisesta näkökulmasta. Väitöksen jälkeen Ritu työskenteli LEL Työeläkekassan tutkimusyksikössä. Hän vieraili tutkijana Connecticutin yliopistolla Yhdysvalloissa sekä professorina Göteborgin yliopistossa Ruotsissa. Helsingin yliopistossa Ritu työskenteli sekä ravitsemustieteen assistenttina että vuonna 2002 myös ravitsemustieteen professorina. Vuonna 1995 Ritu siirtyi erikoistutkijaksi Kansanterveyslaitokselle eli nykyiselle Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle. Se oli samalla askel kotimaisista hankkeista kansainväliseen tutkimusyhteistyöhön.

Riittävän ulkopuolisen rahoituksen saaminen takasi oman ravinnon ja terveyden eriarvoisuutta koskevan tutkimuslinjan ylläpitämisen ja kehittämisen. Ritulla on yhteensä 179 vertaisarvioitua tieteellistä julkaisua, raporttia ja kirjan kappaletta sekä lisäksi lähes sata muuta julkaisua. Ritun ohjauksessa syntyi 7 väitöskirjaa ja väitöskirjaoppilaista yhtä lukuun ottamatta kaikki jatkavat tutkimustehtävissä. Tienraivaaja on siis jättänyt pysyvän jäljen ravinnon eriarvoisuuden tutkimiseen Suomessa. Ritun mukaan monitieteisen ruokatutkimuksen haasteena on ollut kotipesän löytyminen. Hyvässä monitieteisessä tutkimusryhmässä hedelmälliset ristiriidat johtavat uusiin oivalluksiin. Tutkijakollegat ja ohjattavat kuvaavat Ritua vastuuntuntoiseksi, avarakatseiseksi, lämminsydämiseksi, liikunnalliseksi ja aikaansaavaksi.

Ritva Prättälän marraskuun syysseminaarin kutsuluento ”Eriarvoisuus tutkijan lautasella 1997 – 2017” on katsottavissa seuraavan kahden viikon ajan.