Esittelyssä uudet kunniajäsenet

Esittelyssä uudet kunniajäsenet

Suomen ravitsemustieteen yhdistykseen on kutsuttu kolme erittäin ansioitunutta uutta kunniajäsentä: professori (emerita) Marja Mutanen, yliopistonlehtori (emerita) Outi Nuutinen ja professori (emeritus) Ossi Rahkonen. He liittyvät 13 aiemmin kutsutun kunniajäsenen joukkoon.

 

Ravitsemustieteen professori (emerita) Marja, Maisa, Mutanen opiskeli, tutki ja opetti Yhdysvaltojen ja Ruotsin tutkijavierailuja lukuun ottamatta koko uransa ajan Helsingin yliopistossa. Hän väitteli seleenin biologisesta saatavuudesta suomalaisista seleenin lähteistä. Uransa aikana Maisa on työryhmänsä kanssa tutkinut muun muassa ravinnon ja paksusuolisyövän sekä ravinnon, veren rasvojen sekä hyytymistekijöiden ja sydän- ja verisuonitautien välisiä yhteyksiä. Viimeisinä työvuosinaan ja nykyisin Maisan tutkimusmielenkiinto on kohdistunut lasten ja äitien ravitsemukseen ja niiden kehittämiseen alhaisen tulotason maissa. Tähän liittyen hän on ryhmineen tuottanut laajan videoperusteisen opetuspaketin useisiin Afrikan ja Aasian maihin.

Maisa on ollut tuottamassa useita Suomessa edelleen käytössä olevia ravitsemustieteen oppikirjoja sekä julkaissut noin 150 kansainvälistä tieteellistä julkaisua. Hänet palkittiin Helsingin yliopiston Eino Kaila -palkinnolla vuonna 1995. Maisa on kehittänyt erityisesti ravitsemusfysiologian opetusta, mutta hyvän opettajan palkinto perustui rohkeaan uudistukseen kohti opiskelijalähtöisempää oppimista. Hänen opetuksena perintö näkyy usean sukupolven ravitsemustieteilijöissä. Marja Mutanen on ollut Suomalaisen tiedeakatemian jäsen vuodesta 2012.

Maisa on toiminut aktiivisesti Suomen ravitsemustieteen yhdistyksessä, mm. yhdistyksen varapuheenjohtajana ja sihteerinä. Hänen panoksensa erityisesti yhdistyksen tieteellisen tason ylläpitämisessä on merkittävä. Maisa toimi Kansainvälisen Ravitsemustieteiden Unionin IUNS:in hallituksessa vuosina 2005-2008.

 

Lääketieteellisen sosiologian emeritusprofessori Ossi Rahkonen on edellä esitellyn Maisan tavoin kolmea ulkomaan tutkijavierailua lukuun ottamatta opiskellut, tutkinut ja opettanut koko uransa ajan Helsingin yliopistossa. Ossin vuonna 1994 valmistunut väitöskirja selvitti nuorten terveyden ja terveyskäyttäytymisen sosioekonomisia eroja. Se oli ensimmäinen artikkeliväitöskirja sosiaalipolitiikassa ja aikansa kummajainen monografioihin tottuneella tieteenalalla. Ahkeraksi tiedetyllä Ossilla on noin 250 kansainvälistä tieteellistä julkaisua ja noin 150 muuta julkaisua. Hän on Helsingin yliopiston siteeratuimpia tutkijoita sekä kansainvälisesti tunnustettu terveyden eriarvoisuuden tutkija. Hänen tutkimusuraansa leimannut monitieteisyys on saattanut hänet tekemisiin myös ravitsemustieteilijöiden kanssa.

Vuodesta 1998 lähtien tähän vuoteen saakka Ossi luotsasi Helsingin kaupungin ikääntyviä työntekijöitä seurannutta Helsinki Health Study -tutkimushanketta. Tässä hankkeessa myös moni ravitsemustieteilijä on kehittänyt tieteidenvälisen työskentelyn taitojaan ja vastaavasti muiden tieteenalojen tutkijat ovat löytäneet yhteistyöpolun ravitsemustieteilijöiden kanssa. Tutkimus jatkuu yhä, nykyisin ravitsemustieteilijän ja Ossin seuraajan professori Tea Lallukan luotsaamana.

Ossi on ohjannut kunnioitettavat 35 väitöskirjaa ja muutama on vielä ohjattavana eläkepäivinäkin. Joukossa on useampi ravitsemustieteilijän väitöskirja. Kansanterveystieteen opiskelijat muistavat Ossin humoristisena ja itseironisena luennoitsijana, jonka luennoilla pysyi suht hyvin hereillä. Ossi on kiitettävästi pitänyt esillä hyvän ravitsemuksen merkitystä osana terveyttä edistäviä elintapoja. Erityisesti hän on kantanut huolta huonojen elintapojen kasaantumisesta alimpiin sosioekonomisiin luokkiin sekä suomalaisten luokkajakoa heijastelevista suurista terveyseroista. Ossi on urallaan myös itse tehnyt luokkaretken pienituloisesta työläiskodista akateemisen maailman huipulle. Ehkä osin sen vuoksi hänen luonteenomaisimpia piirteitään ovat aito ystävällisyys, terve vaatimattomuus ja taito asettua toisen ihmisen asemaan.

 

Yliopistonlehtori emerita Outi Nuutinen on yksi suomalaisen ravitsemusterapian ja sen opetuksen pioneerejä. Outi Nuutinen on valmistunut maisteriksi Helsingin yliopistosta, maa- ja metsätieteellisestä tiedekunnasta vuonna 1976, pääaineenaan ravitsemustiede. Tämän jälkeen hän valmistui vuonna 1977 maisteriksi ravitsemustieteessä USAssa Wisconsinin yliopistossa, ja erikoistui Ruotsissa Göteborgissa ravitsemusterapiaan ja Uppsalassa kehitysmaaravitsemukseen. Tuohon aikaa Suomessa ei ollut ravitsemusterapian koulutusta.

Outi Nuutinen on toiminut 1979-1986 Oulun yliopistosairaalassa ravitsemusterapeuttina ja tehnyt tämän jälkeen työuransa ensin Kuopion yliopistossa ja sittemmin Itä-Suomen yliopiston yliopistossa yliopistolehtorina, joka on opettanut ravitsemushoitoa ravitsemusterapian opiskelijoille 1986-2017, yli 30 vuoden ajan ja on siten useiden ravitsemustieteilijäsukupolvien tärkeä taustavaikuttaja.

Ravitsemustieteen ja -terapian koulutus alkoi 1984 Kuopion yliopistossa, joten Outi Nuutinen on ollut avainasemassa koulutuksen kehittämisessä ja toteuttamisessa, kun koulutus on pystytetty Kuopioon. Hän on kehittänyt opetusta vahvasti opiskelijalähtöiseen suuntaan. Tänä aikana hän suoritti tohtorin tutkinnon vuonna 1992 aiheesta Longterm weight reduction in obese children. Aivan hengästyttävää aktiivisuutta!

Ravitsemushoidon hyödyntämisen edistäminen ja yliopisto-opetuksen kehittäminen ovat olleet Outi Nuutisen keskeiset näkökulmat koko hänen uransa ajan.